Γλωσσάρι: Όροι που αρχίζουν από μ

Μανιτάρι Αμανίτης ο κίτρινος ποικιλία ο κίτρινος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita citrine var. citrine, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο κίτρινος ποικιλία ο λευκός

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita citrine var. alba, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο κολεοφόρος ποικιλία ο λευκός

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita vaginata var. alba, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο κοσμημένος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita gemmata, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Σεπτέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο μυγοκτόνος ποικιλία ο μυγοκτόνος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita muscaria var. muscaria, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο πανθήρινος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita pantherina, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο παραπλήσιος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita proxima, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, το συναντάμε καλοκαίρι έως Δεκέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων, κωνοφόρων δάση και σε αμμώδη εδάφη.

Μανιτάρι Αμανίτης ο στροβιλόμορφος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita strobiliformis, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων.

Μανιτάρι Αμανίτης του Francheti

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita francheti, πρέπει να αποφεύγεται, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης του Ηλία

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita eliae,πρέπει να αποφεύγεται, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων.

Μανιτάρι Αμβλύλωμα το συναπίζον

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Hebeloma sinapizans, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και σπανιότερα κωνοφόρων.

μανιτάρι ανοικτό

flat mushroom    champignon ouvert

Το αναπτυγμένο μανιτάρι το οποίο έχει λάβει την τελική του μορφή και δεν περιβάλλεται πλέον από κανέναν ιστό.

Μανιτάρι Βολβαρίσκη η καισιόχρωμη

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασίαVolvariella caesiotincta, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Ιούλιο έως Οκτώβριο, σε πολύ σάπιο ξύλο κυρίως πλατύφυλλων.

Μανιτάρι Βολβίτιος ο ασταθής ποικιλία ο ασταθής

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Bolbitius titubans var. titubans, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από άνοιξη έως φθινόπωρο, σε σάπια υπολείμματα ξύλου ή γρασιδιού.

μανιτάρι κλαβάρια

coral fungus    clavaire

To εδώδιμο μανιτάρι με λατινική ονομασία Clavaria botrytis. Έχει πολυάριθμους κλάδους και μοιάζει με κουνουπίδι ή κοράλι.

μανιτάρι κλειστό

growing mushroom    champignon fermé

Το μη αναπτυγμένο μανιτάρι το οποίο έχει σφαιρικό σχήμα και περιβάλλεται από έναν ιστό.

μανιτάρι λυκοπέρδιο

gemmed puffball    vesse-de-loup à pierreries

Το εδώδιμο μανιτάρι με λατινική ονομασία Lycoperdon gemmatum. Έχει αχλαδόμορφο σχήμα και τρώγεται πριν αναπτυχθεί τελείως.

μανιτάρι ύδνο ανάκυρτο

hedgehog fungus    pied-de-mouton, hydne sinué

Το εδώδιμο μανιτάρι με λατινική ονομασία Hydnum repandum. Ξεχωρίζει εύκολα από τα άλλα είδη μανιταριών, διότι στο κάτω μέρος του έχει πολυάριθμες μικρές εξοχές με μορφή αγκαθιών.

μανιτάρι φιστουλίνα

beefsteak mushroom    fistuline hépatique

Το εδώδιμο μανιτάρι με λατινική ονομασία Fistυlina hepatica. Συναντάται σε κορμούς δέντρων. Η επάνω του επιφάνεια έχει υφή κρέατος ενώ η κάτω είναι πορώδης και κιτρινωπή.

μανιτάρια καλλιεργημένα

cultivated mushrooms    champignons cultivés

Τα μανιτάρια που καλλιεργούνται και βρίσκουμε όλο το χρόνο. Υπάρχουν μικρά, μεγάλα και μεσαία και τα βρίσκουμε και με το όνομα σαμπινιόν. Τα πιο γνωστά μανιτάρια που καλλιεργούνται είναι τα λευκά (αγαρικά), τα πορτομπέλο και τα μανιτάρια πλευρότους.

μανιτάρια κρατερέλλος

craterellus    craterelle

Το εδώδιμο μανιτάρι με λατινική ονομασία Craterellus cornucopioides. Ζει επάνω σε ξύλα ή φλοιούς. Έχει το σχήμα χωνιού και η κάτω επιφάνειά του είναι λεία.

Μανιτάρι-Αγαρικό το διπλοδαχτύλιδο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus bitorquis, είναι φαγώσιμο, νόστιμο, το συναντάμε από άνοιξη έως φθινόπωρο, σε πάρκα και κήπους.

Μανιτάρι-Αγαρικό το δίσπορο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus bisporus, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε σχεδόν όλο το χρόνο, όπου υπάρχει παχύ στρώμα κοπριάς.

Μανιτάρι-Αμανίτης ο εαρινός

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita verna, είναι θανατηφόρο , από τα πιο επικίνδυνα, το συναντάμε από Μάιο έως Οκτώβριο, σε δάση πλατύφυλλων.

Μανιτάρι-Αμανίτης ο κολεοφόρος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita vaginata, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε δάση συνήθως σε χορτώδεις θέσεις.

Μανιτάρι-Αμανίτης ο κροκής

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita crocea, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε υγρά δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι-Αμανίτης ο πελιδνοωχριών

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita lividopallescens, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι-Αμανίτης της Καικιλίας

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita ceciliae, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε ασβεστώδη εδάφη.

Μανιτάρι-Αμανίτης του Battarra

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita battarrae, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση κωνοφόρων και σπανιότερα σε πλατύφυλλων.

Μανιτάρι-Αμανίτης του Becker

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita beckeri, είναι φαγώσιμο αφού μαγειρευτεί, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.
Αρχή της σελίδας