Γλωσσάρι: Όροι που αρχίζουν από μ

Μανιτάρι Αγαρικό το δασόβιο ποικιλία το δασόβιο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus silvicola var. silvicola, είναι φαγώσιμο νόστιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αγαρικό το κυπαρισσόβιο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus cupressicola, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Οκτώβριο έως Ιανουάριο κυρίως κάτω από κυπαρίσσια.

Μανιτάρι Αγαρικό το μακρύκαρπο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus macrocarpus, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε από Αύγουστο έως Οκτώβριο, σε δάση κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αγαρικό το μεγαλοπρεπές

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus augustus, είναι φαγώσιμο νόστιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση.

Μανιτάρι Αγαρικό το ξανθόδερμο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus xanthodermus, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική δηλητηρίαση, το συναντάμε από Απρίλιο έως Δεκέμβριο, σε γρασίδια, λιβάδια, πάρκα, κήπους και ξέφωτα.

Μανιτάρι Αγαρικό το ξηρόβιο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus aridicola,δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Οκτώβριο έως Μάιο, σε μεσογειακά οικοσυστήματα.

Μανιτάρι Αγαρικό το οσεκάνειο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus osecanus, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε σχεδόν όλο το χρόνο, σε λιβάδια, πάρκα και σπανίως σε δάση.

Μανιτάρι Αγαρικό το ούροσμο ποικιλία το ούροσμο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus urinascens, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε από Απρίλιο έως Νοέμβριο, σε γρασίδι, λιβάδια και ξέφωτα.

Μανιτάρι Αγαρικό το πεδινό ποικιλία το πεδινό

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus campestris var. campestris, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε σχεδόν όλο το χρόνο, σε λιβάδια και βοσκότοπους.

Μανιτάρι Αγαρικό το πορφυρίζον

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus porphyrizon, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων, πάρκα και κήπους.

Μανιτάρι Αγαρικό το υπόγλυκο

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus dulcidulus, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και κυρίως φθινόπωρο, σε δάση ή σωρούς άμμου.

Μανιτάρι Αγαρικό το χαλκοκαφετί

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus cupreobrunneus, είναι φαγώσιμο, νόστιμο, το συναντάμε από Απρίλιο έως Νοέμβριο, σε λιβάδια και βοσκοτόπια.

Μανιτάρι Αγαρικό του Benes

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus benesii, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και σπανιότερα κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αγαρικό του Bernard

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus bernardii, είναι φαγώσιμο, χαμηλής ποιότητας, λόγω της μυρωδιάς του, το συναντάμε από άνοιξη έως φθινόπωρο, σε εδάφη που έχουν αλάτι.

Μανιτάρι Αγαρικό του Bresadola

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus bresadolanus, πρέπει να αποφεύγεται, το συναντάμε από Απρίλιο έως Νοέμβριο, σε πάρκα και μερικές φορές κάτω από πλατύφυλλα ή κωνοφόρα.

Μανιτάρι Αγαρικό του Lange

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus langei, είναι φαγώσιμο νόστιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αγαρικό του Moeller

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus moelleri, δεν είναι φαγώσιμο, είναι τοξικό, μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική δηλητηρίαση, το συναντάμε από Απρίλιο έως Νοέμβριο, σε πάρκα, άκρες δασών και όχθες ποταμών.

Μανιτάρι Αγαρικό του Γενναδίου

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus gennadii,είναι φαγώσιμο, το συναντάμε, από άνοιξη έως φθινόπωρο, σε λιβάδια, πάρκα, κήπους και θερμοκήπια.

Μανιτάρι Αγαρικό των αγρών

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agaricus arvensis, είναι φαγώσιμο, εξαιρετικά νόστιμο, το συναντάμε από Απρίλιο έως Νοέμβριο, σε λιβάδια, πάρκα ή άκρες δασών.

Μανιτάρι Αγροκύβη η κυλινδρική

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Agrocyble cylindracea, είναι φαγώσιμο, νόστιμο, το συναντάμε από Μάρτιο έως Νοέμβριο, σε κορμούς πλατύφυλλων δέντρων.

Μανιτάρι Αλβατρίσκος ο συμφυής

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Albatrellus confluens, είναι φαγώσιμο, νόστιμο, αφού το βράσουμε και πετάξουμε το νερό του πριν το μαγείρεμα, γίνεται εξαιρετικό τουρσί, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο αβγοειδής

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita ovoidea,είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Αύγουστο έως Ιανουάριο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο βαρύς

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita ponderosa, είναι φαγώσιμο νόστιμο, το συναντάμε από Φεβρουάριο έως Μάιο, δίπλα σε μεσογειακά οικοσυστήματα.

Μανιτάρι Αμανίτης ο βραχύποδος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita curtipes, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε αμμώδης θέσεις.

Μανιτάρι Αμανίτης ο εαρινός ποικιλία ο απατηλός

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita verna var. Decipiens, είναι θανατηφόρο, το συναντάμε από Μάιο έως Σεπτέμβριο, σε δάση καστανιάς.

Μανιτάρι Αμανίτης ο έξοχος ποικιλία ο έξοχος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita excels var. excels, είναι φαγώσιμο, ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο είναι τοξικό, το συναντάμε από Μάιο έως Οκτώβριο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο έξοχος ποικιλία ο παχύς

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita excels var. spissa, είναι φαγώσιμο, ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο είναι τοξικό, το συναντάμε από Μάιο έως Οκτώβριο, σε δάση κωνοφόρων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο ερυθριών ποικιλία ο ερυθριών

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita rubescens var.rubescens, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο,σε δάση.

Μανιτάρι Αμανίτης ο καισαρικός

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita caesura, είναι φαγώσιμο, το συναντάμε από Μάιο έως Νοέμβριο, σε δάση πλατύφυλλων.

Μανιτάρι Αμανίτης ο κίτρινος ποικιλία ο ενδιάμεσος

Το άγριο μανιτάρι με λατινική ονομασία Amanita citrine var. intermedia, δεν είναι φαγώσιμο, το συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων.
Αρχή της σελίδας