Γλωσσάρι: Όροι που αρχίζουν από γ

γωβιός μαύρος

black-goby    gobie noir

To ψάρι με λατινική ονομασία Gobius niger jozo, που το μήκος του φτάνει τα 15 εκατοστά και είναι μικρής εμπορικής αξίας.

γωβιός ποταμίσιος

gudgeon    goujon

To ψάρι με λατινική ονομασία Gobius fluviatilis πoυ το μήκος του φτάνει τα 20 εκατοστά και το συναντάμε σε ποτάμια.
Αρχή της σελίδας