Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:18:37 μμ

Το δείπνο είναι προνόμιο του πολιτισμού…

Το έθνος που ξέρει πώς να δειπνεί έχει διδαχθεί το πρώτο και κυριότερο μάθημα της προόδου.

Isabella Beeton

Αρχή της σελίδας