Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:16:18 μμ

Οι κακοί μάγειροι – και η παντελής έλλειψη λογικής στην κουζίνα – έχουν βλάψει και καθυστερήσει την ανθρώπινη εξέλιξη περισσότερο από κάθε τι.

Nietzsche

Αρχή της σελίδας