Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:15:51 μμ

Ένα από τα συμπτώματα παρακμής του πολιτισμού στη Βρετανία είναι η αδιαφορία για την τέχνη της μαγειρικής.

T. S. Eliot

Αρχή της σελίδας