Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:14:06 μμ

Τα καλά γεύματα είναι πολύ πιο σπάνια από τις καλές γυναίκες. Και πολύ πιο πικάντικα.

G. B. Burgin

Αρχή της σελίδας