Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:12:13 μμ

«Θα έπρεπε να έχει το μυαλό της σε ανώτερα πράγματα.»

«Τίποτα δεν είναι ανώτερο από το φαγητό», είπε η Λία.

Ivy Compton – Burnett

Αρχή της σελίδας