Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:11:28 μμ

Τι είναι η λογοτεχνία σε σύγκριση με τη μαγειρική; Η μία είναι σκιά, η άλλη ουσία.

E. V Lucas

Αρχή της σελίδας