Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:03:44 μμ

Όποιος έφαγε καλά, ήπιε καλά. Όποιος ήπιε καλά, κοιμήθηκε καλά. Όποιος κοιμήθηκε καλά, δεν αμάρτησε, πήγε κατευθείαν από το Καθαρτήριο στον Παράδεισο.

William Lithgow

Αρχή της σελίδας