Φιλοσοφίες

MASLATIA COOK

Φιλοσοφίες


22/10/2013 1:03:21 μμ

Το καλό φαγητό δίνει χαρά στη ζωή.

Η καλή μαγείρισσα είναι σαν μια μάγισσα που χαρίζει ευτυχία.

Elsa Schiaparelli

Αρχή της σελίδας